Taisyklės

 Imperija.lt elektroninės parduotuvės taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Imperija.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą Imperija.lt Parduotuvėje.

 2. Imperija.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

 3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Imperija.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms varnele pažymėdamas „Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Imperija.lt. Priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

 4. Imperija.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

II. Privatumo politika

 1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių iš Imperija.lt Parduotuvės, turi galimybę užsiregistruoti Imperija.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo elektroninio pašto adresą ir pageidaujamą slaptažodį arba užsisakyti prekes be registracijos. Imperija.lt patvirtina, kad po registracijos, be Pirkėjo sutikimo jam nebus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir jų pristatymui. Pirkėjui pageidaujant gauti Imperija.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

 2. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas; pavardė; telefono numeris; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; kiti, pristatymui būtini duomenys. Imperija.lt užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais bei įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Imperija.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

 3. Pirkėjas, užsiregistruodamas Imperija.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Imperija.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Imperija.lt atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 4. Imperija.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Pirkėjų asmeninių duomenų apsaugai.

 

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

 2. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Imperija.lt patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

 3. Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Pirkėjui taip pat suteikiama galimybė koreguoti prekių krepšelio ir asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Imperija.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Pirkėjas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą.

 4. Toliau Pirkėjas turi patvirtinti savo užsakymą ir pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Imperija.lt Parduotuvėje būdų: Lietuvos bankų interneto bankininkyste, grynais pinigais, kortele arba bankiniu pavedimu (plačiau apie tai – V Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir laikas iš galimų Imperija.lt pristatymo laiko variantų. Pasirinkus prekių pristatymą per kurjerių tarnybą, Pirkėjas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu adresu.

 5. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Imperija.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Imperija.lt. Tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Imperija.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Imperija.lt gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto banko apie atsiskaitymą už prekes (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas po prekės pristatymo).

 6. Pirkėjui pateikus užsakymą, Imperija.lt sistema automatiškai atsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Pirkėjo pateikti duomenys.

 7. Imperija.lt gavus pranešimą iš banko, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas po prekės pristatymo), Pirkėjui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Pirkėjo ir Imperija.lt vykdymo pradžios momentu.

 8. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Imperija.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

 9. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

 2. Pirkėjas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

 3. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su PVM. Vykdomos akcijos ar prekių kainos elektroninėje Imperija.lt parduotuvėje nebūtinai turi sutapti su prekių kainomis mūsų prekybos vietose ar tuo metu jose vykdomomis akcijomis.

 4. Imperija.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas privalo pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu Imperija.lt, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Imperija.lt ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Imperija.lt per protingą, su Pirkėju suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Pirkėjas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

 5. Imperija.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

           5.1. Imperija.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

           5.2. Imperija.lt įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Imperija.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė prekės duomenis užsakyme, pateiktame Imperija.lt.

           5.3. Imperija.lt visais atvejais pateikia Pirkėjui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

        5.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras prkės komplektas, Imperija.lt įsipareigoja pateikti visus į prekės komplektą įeinančius daiktus (priedus).

           5.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Imperija.lt Parduotuvėje nurodytų būdu:

 • naudodamiesi Lietuvos bankų interneto bankininkystės paslaugomis

 • grynais pinigais prekes pristačiusiam kurjeriui

 • paprastu bankiniu pavedimu į vieną iš mūsų sąskaitų

 • bankine kortele, atsiimant prekes “Omniva” paštomate

 1. Jeigu Pirkėjas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Pirkėjo užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Imperija.lt gavus apmokėjimą už prekes (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas po prekės pristatymo).

 2. Jeigu Pirkėjas pasirinko apmokėjimą už prekes po prekės pristatymo, užsakytos prekės Pirkėjui išsiunčiamos tik po to, kai su Pirkėju susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi.

 

VI. Prekių grąžinimas

 1. Jei Pirkėjui įsigyta prekė netiko ar nepatiko, Pirkėjas gali ją grąžinti arba pakeisti kita preke. Kokybiškas, nenaudotas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 14 dienų nuo siuntos gavimo dienos (pristatymo išlaidos nėra grąžinamos).
 2. Norint grąžinti prekę ar ją pakeisti kita preke, Pirkėjas turi užpildykite Prekių grąžinimo formą, naudojant savo paskutinio pirkimo informaciją.
 3. Informacija apie prekės grąžinimo eigą Pirkėjui siunčiama el. paštu.
 4. Prekių grąžinimo būdai ir tvarka:
  4.1.  Prekių grąžinimas į Mūsų parduotuves – nemokamas
  4.1.1. SVARBU! Grąžinant prekes į Mūsų parduotuves, būtina pateikti Prekių grąžinimo Nr., kurį Pirkėjas gaus jo nurodytu el. paštu po prekių grąžinimo formos užpildymo.
  4.1.2. Prekė, grąžinama į mūsų parduotuvę, turi būti:
  • tos pačios komplektacijos, originalioje ir nesugadintoje pakuotėje, kokia buvo Pirkėjo gauta;
  • tvarkingai supakuota, pridedant sąskaitą-faktūrą arba jos kopiją;
  • įdėta į papildomą apsauginę (skirtą transportavimui) pakuotę (pvz. dėžutę ar apsauginį voką). Rekomenduojama grąžinti toje pačioje siuntoje kaip ir buvo gauta.

         4.2.  Prekių grąžinimas “VENIPAK” kurjeriu- 2,50 Eur (siuntos paėmimo ir pervežimo paslauga), į "OMNIVA" paštomatą - 2,90 Eur. Paslaugos kaina bus išskaičiuota iš grąžinamos pinigų sumos.
         4.2.1. Prekes, grąžinimas “Venipak” kurjeriu, Pirkėjas turi supakuoti ir paruošti siuntimui, pridedant sąskaitą-faktūrą arba jos kopiją.
         4.2.2. El. laišku Pirkėjas gaus siuntos lipduką, kurį reikės atsispausdinti ir užklijuoti ant išorinės siuntos pakuotės (siuntos lipduką draudžiama klijuoti ant originalios prekės pakuotės). Jei Pirkėjas neturi galimybės atsispausdinti siuntos lipduko, pildant Prekių grąžinimo formą jis gali pasirinkti lipduko pristatymo paslaugą kurjeriu (paslaugos kaina 1 Eur. Ji bus išskaičiuota iš grąžinamos pinigų sumos).
         4.2.3. Originalios pakuotės suplėšymas, aprašinėjimas ar apklijavimas siuntos lipdukais yra traktuojama kaip prekės originalios pakuotės pažeidimas.
         4.2.4. Po prekių grąžinimo patvirtinimo el. laišku, sekančią darbo dieną “Venipak” kurjeris atvyks paimti siuntos Pirkėjo nurodytu adresu.
         4.2.5. Prieš atvažiuodamas paimti siuntos, kurjeris informuos Pirkėją telefonu
         4.2.6. Grąžinama prekė turi būti:
            - tvarkingai supakuota ir tos pačios komplektacijos, originalioje ir nesugadintoje pakuotėje, kokia buvo Pirkėjo gauta;
            - įdėta į papildomą apsauginę (skirtą transportavimui) pakuotę (pvz. dėžutę ar apsauginį voką). Rekomenduojama grąžinti toje pačioje siuntoje kaip ir buvo gauta.
         4.2.7. Pinigai už grąžinamas prekes bus pervesti į Pirkėjo nurodytą sąskaitą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gavimo.

         4.2.8. Kol siunta iš pirkėjo keliauja mums, už siuntos saugumą atsako siuntėjas, todėl prašome prekę (-es) supakuoti atitinkamai saugiai. Jei grąžinamą prekę gausime sudaužytą ar sugadintą, pinigai už ją nebus grąžinami, todėl ypač saugiai supakuokite dūžtančias prekes (stiklas, keramika ir pan.).

      5. Prekių keitimas vyksta tokia pačia tvarka kaip ir “Prekės grąžinimas”. Prekės keitimo atveju, prekės grąžinimo išlaidas (2,50 Eur.) padengia Pardavėjas.
      5.1. Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo formą joje pasirenkant ir varnele pažymint “Prekės grąžinimas” (pastabose reikia nurodyti, kad prekę norima keisti kita bei nurodyti prekės keitimo priežastį).
      5.2. Po grąžinimo patvirtinimo el. laišku, Pirkėjas turi atlikti naujos prekės pirkimą.
      5.3. Po naujo užsakymo apmokėjimo ir po grąžinamos prekės gavimo į sandėlį, pinigai bus grąžinti į Pirkėjo nurodytą sąskaitą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo.
      6. Brokuotos prekės grąžinimas arba jos keitimas atliekamas panašia tvarka kaip ir “Prekės grąžinimas”, tik prekių grąžinimo formoje Pirkėjas turi pasirinkti ir varnele pažymėti “Prekės brokas”.
        6.1. Brokuotos prekės grąžinimas – Nemokamai
        6.2. Brokuotos prekės grąžinimo / keitimo tvarka:
        6.2.1. Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo formą ir varnele pažymėti “Prekės brokas” (pastabose būtina aprašyti broko požymius).
        6.2.2. Jei brokas yra vizualiai matomas, Pirkėjas turi pridėti keletą kokybiškų nuotraukų kuriose aiškiai matytųsi prekės defektai.
        6.2.3. Atsakymas dėl prekės broko įvertinimo ir tolimesnių veiksmų Pirkėjui pateikiamas el. paštu kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
        6.2.4. Po prekės gavimo į sandėlį, galutinis atsakymas dėl broko keitimo ar pinigų grąžinimo Pirkėjui pateikiamas el. paštu kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekės gavimo.
        6.2.5. Pinigų grąžinimo atveju, pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą sąskaitą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gavimo.

      7. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 4, 5 ir 6 punktuose numatytus reikalavimus.

 

VII. Prekių pristatymas

 1. Imperija.lt įsipareigoja prekes pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 1 – 5 darbo dienas nuo tada, kai mes gauname pranešimą iš banko, kad atlikote apmokėjimą (išskyrus užsakymus, kai pasirenkamas apmokėjimas pristačius prekę). Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Imperija.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Imperija.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

 2. Pirkėjas, užsakydamas prekes ir pasirinkdamas “Venipak” kurjerių tarnybos pristatymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jam taip pat suteikiama galimybė pasirinkti prekių pristatymo datą (įskaitant ir šeštadienį), laiką (nurodomas laiko intervalu) ar „keturių rankų“ paslaugą.

 3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu remiantis Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Imperija.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 4. Prekės, užsakytos Imperija.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos „Venipak“ arba 5 "Omniva" paštomatus. Pirkėjui pageidaujant, prekių pristatymo datą, laiką ir kitas Imperija.lt teikiamas papildomas paslaugas Pirkėjas gali pasirinkti, pateikiant užsakymą. Ši informacija bus nurodyta Pirkėjui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai sutartu laiku Pirkėjas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti kurjerių tarnybai „Venipak“: tel. nr. (8 700) 55221

 5. Dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių kurjerių tarnybai „Venipak“ neturėjus galimybių pristatyti prekes,  kurjerių tarnyba „Venipak“ papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Pirkėjui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats su  kurjerių tarnyba „Venipak“ suderintoje vietoje. Kitu atveju, Pirkėjui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Imperija.lt, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Imperija.lt visais atvejais atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Imperija.lt elektroniniu paštu jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas.

 7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Pirkėjui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu pažeista iš išorės, Pirkėjas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Pirkėjas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Imperija.lt atleidžiama nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamos spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Imperija.lt.

 

VIII. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai Imperija.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu imperija@imperija.lt arba telefonu: (8- 447) 79 200.

 2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Imperija.lt vyksta valstybine kalba.